Metoda Hero Steps

W naszej pracy łączymy podejście psychoterapeutyczne z mądrością rdzennych kultur i Dalekiego Wschodu. Pracujemy na poziomie świadomości, podświadomości i energetyki.

Rozwój przebiega na wielu płaszczyznach, które się wzajemnie przenikają i uzupełniają. Praca na jednej z nich powoduje zmiany na innych poziomach i odwrotnie. Jeżeli naszą uwagę będziemy koncentrować tylko na jednym poziomie, może nam być trudno utrzymać pożądane zmiany w życiu.

Trzy filary Hero Steps to:

  • praca ze świadomością
  • praca z podświadomością
  • praca energetyczna

Praca ze świadomością

To strategie działania, sytuacje życiowe, zmiany w życiu, relacje, komunikacja z innymi, uświadomione mechanizmy działania, narzędzia i metody pracy rozwojowej, uświadomienie sobie sposobów działania podświadomości i energii, wybory, decyzje, pragnienia i cele, marzenia.

Co otrzymasz?

Pomagamy Ci uświadomić sobie Twoją głębszą motywację i poznać Twoje nieuświadomione wewnętrzne jakości. Nauczyć się jak z nimi pracować. Dajemy narzędzia do radzenia sobie z różnymi sytuacjami w życiu osobistym i zawodowym. Dzięki takiej pracy masz uczucie panowania nad własnym życiem, głębokie zrozumienie własnej psychiki, własnych motywacji, działań i reakcji. Ucząc się siebie, podejmujesz trafniejsze decyzje zgodne z Twoimi wartościami, łatwiej Ci realizować różne cele i własne marzenia.

Praca z podświadomością

Podświadomość to zbiór informacji, przekonań, uproszczeń, nieuświadomionych potrzeb, mechanizmów obronnych, nawyków i blokad, które przylgnęły do nas w czasie naszego życia. Z podświadomością można się skontaktować używając jej języka, ona “mówi” do nas poprzez wizje, sny, teatr, sztukę. Czasami odzywa się słowami jakiejś “innej” wewnętrznej postaci, na przykład krytykując nas w wewnętrznym dialogu.

Co otrzymasz?

Dzięki pracy z podświadomością zmienisz nawyki, które Ci nie służą, zrozumiesz i rozbroisz swoje mechanizmy obronne, które blokują Cię przed zmianą. Rozpuścisz niesłużące Ci już blokady i wypracujesz nowe nawyki. Dzięki temu zyskasz łatwość zmiany postawy życiowej, uzdrowisz dawne traumy i staniesz się bardziej elastyczny w napotykanych sytuacjach życiowych.

Praca energetyczna

Energetyka to kody rodzinne, praca z ciałem i matrycą energetyczną klienta. Oczyszczanie matrycy energetycznej to łagodna praca, która nie jest wyczerpująca i nie wymaga powracania do trudnych traumatycznych sytuacji i emocji z nimi związanych. Następuje transformacja blokad i ograniczeń na głębokim poziomie. Praca z kodami rodowymi, źródłami zablokowanej energii życiowej to subtelna praca, która może być dostosowana do kondycji klienta.

Co otrzymasz?

Otrzymasz możliwość transformacji niejasnych dla Ciebie blokad, niesłużących CI już kodów rodzinnych bez konieczności przeżywania na nowo trudnych traumatycznych doświadczeń. Dostaniesz narzędzia do indywidualnej pracy energetycznej.

Narzędzia i sposoby pracy

Posiadamy wieloletnie doświadczenie jako terapeutki, trenerki rozwoju osobistego i osoby prowadzące grupy. W tym czasie narodziła się intuicja, dzięki której umiejętnie łączymy różne narzędzia pracy rozwojowej dostosowane do potrzeb naszych klientów.
Stosujemy ustawienia systemowe, pracę z archetypami i etapami rozwoju osobistego. Korzystamy z archetypowej podróży bohatera (jako odzwierciedlenie rozwoju osobistego/indywiduacji), dialogów wewnętrznych (z aspektami postaci wewnętrznych – w szczególności z wewnętrznym dzieckiem i wewnętrznym krytykiem), ruchu autentycznego, sztuki i twórczości. W naszej pracy łączymy różne nurty psychoterapeutyczne.

Udostępnij tę stronę
Close Menu